Ukrizovanie krista online dating Adult babies chat sites for iphone

Pochybnosti o zmysle a účele života sú neopodstatnené.

Ježiš Kristus je skutočne jediné meno alebo cesta, ktorou môže spása prísť k ľudstvu. „Základnými zásadami nášho náboženstva sú svedectvá apoštolov a prorokov týkajúce sa Ježiša Krista, toho, že zomrel, bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia; a všetky ostatné veci, ktoré prináležia k nášmu náboženstvu, sú toho iba príveskom.“Keď sa priblížilo prorokované Ježišovo narodenie, boli síce medzi dávnymi Nefitmi a Lámánitmi tí, ktorí verili, ale väčšina pochybovala.

Žiadna nespravodlivosť v smrteľnosti nie je trvalá, dokonca ani smrť, lebo On nám znova vracia život.

Vďaka Jeho zvrchovanej spravodlivosti a milosrdenstvu nezostane nakoniec žiadne zranenie, postihnutie, zrada či týranie bez odškodnenia.

Existuje zvrchovaná a univerzálna pravda a existujú aj objektívne a nemenné mravné štandardy, ktoré On učil. Do tej doby verím mnohým svedkom Spasiteľovho vzkriesenia, ktorých zážitky a svedectvá sa nachádzajú v Novom zákone – medzi inými aj Petrovi a jeho spoločníkom medzi Dvanástimi a drahej, rýdzej Márii z Magdaly.

Pretože je Kristovo vzkriesenie skutočné, je pokánie z akéhokoľvek porušenia Jeho zákona a prikázaní možné a nutné. Verím svedectvám, ktoré sa nachádzajú v Knihe Mormonovej – medzi inými aj apoštolovi Nefimu a bezmennému zástupu v krajine Hojnosti.

Takže máme iba stručné slová evanjelistov: „Pilát, majúc strápeného Ježiša, nechal ho odviesť dať ukrižovať – a oni ho ukrižovali”.

Last modified 07-Oct-2017 15:27